הוספת שדה / מאפיין חדש

להלן דוגמא להוספת מאפיין חדש מסוג "תיבת בחירה":
 1. נעמוד על קבוצת המאפיינים הרלוונטית ונלחץ על ה "+" (הוספת מאפיין).
 2. יפתח חלון בשם "הוספת מאפיין".
 3. בשדה "כותרת" נזין את הכותרת הרצויה לשדה.
 4. בשדה "סוג השדה" נבחר את "תיבת בחירת אפשרויות" מתוך הרשימה שנפתחה.
 5. במידה ונרצה אפשרות לסנן את הרשימה לפי המאפיין החדש, יש לסמן את האפשרות "הצג אפשרויות מתקדמות" ולאחר מכן יש לסמן את "אפשרות סינון לפי מאפיין זה". נוכל לראות את אפשרות הסינון כאשר נחזור לרשימה. שימו לב - הסינון לפי השדה החדש יופיע רק בעת לחיצה על האייקון של המשפך - "הצג אפשרויות סינון נוספות", אלא אם הוגדר לאותו שדה "הצגת שדה הסינון תמיד"
 6. במידה ונרצה לאפשר אופציה של אחר, נסמן ב- את "אפשרות שימוש באחר".
 7. במידה ונרצה לאפשר בחירה של יותר מערך אחד, נסמן ב- את "בחירה מרובה".
 8. בשדה אפשרויות נכניס את כל הערכים שיופיעו בשדה, כברירת מחדל מופיע פריט אחד המייצג ערך אחד.
 9. בשדה כותרת שבתוך הפריט נכניס את הטקסט הרצוי.
 10. להוספת ערך נוסף נלחץ על הכפתור (כפתור זה קיים פעמיים, הכפתור העליון מכניס את הפריט החדש כראשון והכפתור התחתון מכניס את הפריט החדש כאחרון).
 11. נחזור על שלבים 8-9 לפי הצורך.
 12. לסיום, נלחץ על שמור.
 13. לאחר השמירה, החלון יסגר וניתן יהיה לגרור את השדה למיקום בו נרצה שיופיע.
חלון הוספת מאפיין