איך מוסיפים מקורות הגעה?

בכרטיס הפונה יש שדה להזנת מקור ההגעה. 
שדה זה מכיל מקורות הגעה שהוגדרו מראש, ניתן לערוך ולשנות את מקורות אלו.
 1. בתפריט הראשי נלחץ על הכפתור למעבר להגדרות המערכת.
 1. נלחץ על קבוצת המאפיינים "ניהול פניות" לפתיחתה.
 1. נאתר את השדה
  "מקורות הפנייה אפשריים (utm_source)"
 2. כעת נוכל לערוך את המקורות:
 3. להוספת מקור נוסף, נלחץ על הכפתור הוספה ונזין ערך בשדה שנפתח.
 4. למחיקת מקור קיים, נלחץ על הכפתור   שנמצא משמאל למקור.
 5. לעדכון מקור קיים, נעמוד על המקור ונשנה את הטקסט שלו.
 6. לשינוי סדר המקורות שיוצגו, נלחץ על הכפתור  שמימין למקור ונגרור אותו למקום הרצוי.
 1. בסיום יש ללחוץ על הכפתור עדכון   שבראש המסך מצד שמאל.