איך מגדירים אפשרויות בחירה בעת רישום סיבה?

במעבר לסטטוס המצריך רישום סיבה, יפתח שדה לבחירת הסיבה.
שדה זה מכיל סיבות אפשריות שהוגדרו מראש, ניתן לערוך ולשנות את סיבות אלו.
  1. בתפריט הראשי נלחץ על הכפתור למעבר להגדרות המערכת.
  1. נלחץ על קבוצת המאפיינים "הגדרות CRM" לפתיחתה.
  1. נאתר את השדה "סיבות אפשריות לביטול"
  2. כעת נוכל לערוך את הכותרות:
  3. להוספת כותרת נוספת, נלחץ על הכפתור הוספה ונזין ערך בשדה שנפתח.
  4. למחיקת כותרת קיימת, נלחץ על הכפתור   שנמצא משמאל לכותרת.
  5. לעדכון כותרת קיימת, נעמוד על הכותרת ונשנה את הטקסט שלה.
  6. לשינוי סדר הכותרות שיוצגו, נלחץ על הכפתור  שמימין לכותרת ונגרור אותה למקום הרצוי.
  1. בסיום יש ללחוץ על הכפתור עדכון   שבראש המסך מצד שמאל.